Loto statistika Director's Cut Extended Edition

Da podelim štogod – prepisao sam nešto podataka loto statistike sa sajta lutrije i objedinio u jednu tabelicu koja je sade javno podeljena. Slobodna je da se čita, deli dalje i izvozi u druge formate, te da se potom kreiraju kakvigod grafikoni.

Comments are closed.